Search
× Search
Monday, August 10, 2020

Odbory

SZUŠ ART PEGAS Bratislava zabezpečuje vzdelanie v nasledovných odboroch: Literárno-Dramatický, Hudobný, Tanečný a Výtvarný. Zistite viac...

Odbory Školy

NAŠE ODBORY

Vyberte si z našich odborov

Literárno Dramatický Odbor

Dramatika, reč, prednes, slovesné tvorivé činnosti, hra s bábkou, písané slovo

More

Hudobný Odbor

Spev, hra na gitare, hra na zobcovej flaute, hra na husliach, hra na klaviri, hra na keyboarde, hra na bicích, komorná hra, hudobná náuka

More

Tanečný Odbor

Hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava, klasický, ľudový, kreatívny, džezový, historický a moderný tanec, tance iných národov, pantomíma

More

Vývrarný Odbor

Maľba, socha, kresba, architektúra, grafika, fotografia, textil, dekoratívne predmety, dejiny umenia

More

O NÁS

SZUŠ ART PEGAS je akreditovaná Súkromná základná umelecká škola s citlivým prístupom ku každému jednotlivcovi, ktorý u nás študuje, či už v hudobnom, literárno dramatickom, tanečnom alebo výtvarnom odbore.

KONTAKTUJTE NÁS

SOCIÁLNE SIETE

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 by ART PEGAS BRATISLAVA
Back To Top