Search
× Search
Wednesday, October 23, 2019
O ŠkolePedagógovia

Pedagógovia

Spoznajte zamestnacov a vedenie SZŠU ART-PEGAS Nitra

VEDENIE ŠKOLY

Meno1

Riaditeľ

....................

Meno2

Zástupca riaditeľa

....................

O NÁS

SZUŠ ART PEGAS v NITRE je akreditovaná Súkromná základná umelecká škola s citlivým prístupom ku každému jednotlivcovi, ktorý u nás študuje, či už v hudobnom, literárno dramatickom, tanečnom alebo výtvarnom odbore.

KONTAKTUJTE NÁS

SOCIÁLNE SIETE

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2019 by ART PEGAS Nitra
Back To Top