Search
× Search
Thursday, July 9, 2020

Hudobný Odbor

Zaujímate sa o Hudobný Odbor SZUŠ Art Pegas? Prečítajte si viac.

HUDOBNÝ ODBOR

Budúci žiaci si môžu vybrať štúdium z týchto predmetov:

 • SPEV
 • HRA NA GITARE
 • HRA NA ZOBCOVEJ FLAUTE
 • HRA NA HUSLIACH HRA NA KLAVIRI
 • HRA NA KEYBOARDE
 • HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH
 • KOMORNÁ HRA
 • HUDOBNÁ NÁUKA

Žiaci hudobného odboru sú zaradení na základe prijímacích skúšok do:

 • prípravného štúdia – deti od 4 do 6 rokov, žiaci 1.ročníka základnej školy
 • do 1. časti štúdia do ročníkov od 1. do 4.
 • do 2. časti štúdia do ročníkov od 1. do 4.

Vyučovanie v hudobnom odbore sa deje individuálnou formou 1x do týždňa po 65minút – hudobný nástroj, žiaci zaradení do prípravného štúdia 1x do týždňa po 30minút. Žiak v 1. časti od 3. ročníka je povinný sa zúčastňovať na vyučovaní komornej hry a hudobnej náuky, ktoré bývajú 1x do týždňa po 45minút a ide o skupinové vyučovanie.
 

Všeobecné ustanovenia výučby v hudobnom odbore:
Ak sa žiak ospravedlní do 10h. v deň svojej výučby, že z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže zúčastniť vyučovania - hodina mu bude nahradená po dohode s pedagógom. Ak tak neurobí, nemá nárok na náhradnú hodinu.

Link

PRIHLÁŠKA

Máte záujem o tento odbor? Stačí si stiahnuť, vyplniť a poslať nám svoju prihlášku.

Click on the Manage Content for adding and managing content.
Click on the Rotator Settings and choose what and how it will be displayed.

O NÁS

SZUŠ ART PEGAS v NITRE je akreditovaná Súkromná základná umelecká škola s citlivým prístupom ku každému jednotlivcovi, ktorý u nás študuje, či už v hudobnom, literárno dramatickom, tanečnom alebo výtvarnom odbore.

KONTAKTUJTE NÁS

SOCIÁLNE SIETE

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 by ART PEGAS Nitra
Back To Top