Search
× Search
Monday, August 10, 2020

Literárno Dramatický Odbor

Zaujímate sa o Literárno Dramatický Odbor SZUŠ Art Pegas? Prečítajte si viac.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Literárno-dramatický odbor spája v sebe mnoho činností, ktorými sú: dramatika, reč, prednes, slovesné tvorivé činnosti, hra s bábkou, písané slovo. Všetky tieto činnosti pôsobia na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíjajú osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca.

Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Súčasťou štúdia odboru je teória, história divadla, literatúra filmu. Literárno-dramatický odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov, aktívnych účastníkov a spolutvorcov života našej spoločnosti.

Absolvent tohto odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, vzťahu a spolupráce ako: lekár, zdravotná sestra, vychovávateľ, ale aj pracovníci v terciálnej oblasti. Ďalej povolania, ktoré vyžadujú pohotové a pre poslucháča zrozumiteľné vyjadrovanie ako: právnik, učiteľ, verejný pracovník osvetový, politický a pod.

Komplexný charakter výučby, ktorý zahrňuje aj zvládnutie základných bábkohereckých činností, prednesu a ľahko ovládateľných hudobných nástrojov, pomáha žiakom na prvom stupni pripraviť sa na štúdium odborov detská sestra, učiteľ materských a základných škôl, vychovávateľ.

Link

PRIHLÁŠKA

Máte záujem o tento odbor? Stačí si stiahnuť, vyplniť a poslať nám svoju prihlášku.

O NÁS

SZUŠ ART PEGAS v NITRE je akreditovaná Súkromná základná umelecká škola s citlivým prístupom ku každému jednotlivcovi, ktorý u nás študuje, či už v hudobnom, literárno dramatickom, tanečnom alebo výtvarnom odbore.

KONTAKTUJTE NÁS

SOCIÁLNE SIETE

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 by ART PEGAS Nitra
Back To Top