Search
× Search
Monday, August 10, 2020

Výtvarný Odbor

Zaujímate sa o Výtvarný Odbor SZUŠ Art Pegas? Prečítajte si viac.

VÝTVARNÝ ODBOR

Klasická výučba výtvarnej výchovy – základy kresby, maľby, modelovania doplnené o výtvarné hry, prácu s materiálom ako je textil, papier, priestorová tvorba. Vhodné pre tvorivé deti, ktoré rady niečo vyrábajú a rozvíjajú tak svoje zručnosti. Zoznámia sa tvorbou rôznych umelcov a naučia sa nové techniky.

  • Maľba - portrétna, figurálna, žánrová, krajinomaľba, akčná maľba, koláž, komiks, geometrická maľba.
  • Socha - objekt, plastika, reliéf, rezbárstvo, modelovanie.
  • Kresba - perspektívne štúdie, lavírovaná kresba, figurálne štúdie, frotáž, grafity, písmo.
  • Architektúra - perspektíva, navrhovanie budov, objektov, pamätníkov a rôznych architektonických doplnkov.
  • Grafika - počítačová grafika, tlač z plochy, hĺbky, sieťotlač.
  • Fotografia - Portrét, skupinová fotografia, krajina, módna fotografia, reklamná fotografia, akt.
  • Textil - Textilné koláže, batika, tapiséria.
  • Dekoratívne predmety - Dekoratívne a úžitkové predmety.
  • Dejiny umenia - prehľad dejín umenia od praveku po súčasnosť, analýza a interpretácia výtvarného diela.
Link

PRIHLÁŠKA

Máte záujem o tento odbor? Stačí si stiahnuť, vyplniť a poslať nám svoju prihlášku.

Click on the Manage Content for adding and managing content.
Click on the Rotator Settings and choose what and how it will be displayed.

O NÁS

SZUŠ ART PEGAS v NITRE je akreditovaná Súkromná základná umelecká škola s citlivým prístupom ku každému jednotlivcovi, ktorý u nás študuje, či už v hudobnom, literárno dramatickom, tanečnom alebo výtvarnom odbore.

KONTAKTUJTE NÁS

SOCIÁLNE SIETE

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 by ART PEGAS Nitra
Back To Top